SOCIAL MEDIA BELEID


SOCIAL MEDIA BELEID

 

Gedragsprotocol social media R.F.C. Oisterwijk Oysters

Ingangsdatum: 01-03-2020

Inhoud 1. Inleiding

2. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media

3. Gebruik van sociale media via Oysters-accounts

4. Sancties bij overtreding van dit protocol

1. Inleiding Social media als Facebook, Twitter en Instagram, zijn onlosmakelijk met de huidige tijd verbonden. Hiermee hebben wij als R.F.C. Oisterwijk Oysters ook dagelijks mee te maken. Communicatie gaat snel en uitspraken zijn zo gedaan en, belangrijk, op het internet niet of nauwelijks uit te wissen. Social media kunnen, indien verantwoord gebruikt, een waardevol en doeltreffend instrument zijn om informatie te delen over onze sport en onze vereniging. Het kan echter ook een risico inhouden voor vertrouwelijke en specifieke informatie én onze reputatie. Daarnaast kan het ook conflicteren met wettelijke verplichtingen. Een goed gebruik van social media is dan ook in ieders belang. Social media mogen nooit worden gebruikt op een manier die schadelijk is voor de vereniging of haar leden, inclusief vrijwilligers en bestuurs-en commissieleden.

2. Richtlijnen voor het gebruik van social media Een goede richtlijn voor het correct en veilig communiceren in de virtuele on-line wereld is om dat te doen op eenzelfde basis, vanuit dezelfde waarden en normen, zoals je dat doet in de echte wereld. Gebruik van on-line media is leuk en inspirerend, maar denk na bij wat je schrijft, zegt en doet. Wees respectvol en denk na voordat je op ‘verzenden’ drukt. Aanleiding of context van communicatie via social media is niet altijd even duidelijk en kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Natuurlijk is er een groot verschil tussen spreken uit naam van de vereniging, spreken over de verenigin preken n en jeze o preken n en een ndere per oon. ter ze nneer jvoor ee d n pr v on-line conversaties blijkt dat je lid bent van de Oysters kan dat worden uitgelegd als een mening of uitspraak namens de Oysters, met alle gevolgen van dien. Besef dat op internet niets uitwisbaar is. Alles wat on-line wordt geplaatst blijft lang bestaan. Houd dit in gedachte voordat je iets op het internet plaatst. Je kunt er later dan ook geen spijt van krijgen!

 

Je bent als verenigingslid mede verantwoordelijk voor de bescherming van de reputatie van jezelf en onze vereniging. Het kan voorkomen dat je tijdens het surfen op het web, of tijdens je conversaties op een van de social-media platforms, stuit op negatieve berichten over jezelf, en/of andere personen of van de Oysters. Wanneer je stuit op positieve of negatieve uitingen die volgens jou van belang zijn, zoals bijvoorbeeld sexueel getinte uitingen of pesterijen,meld de uitingen dan bij het bestuur van de Oysters..

3. Gebruik van social media via Oyster-accounts Het gebruik van accounts van RFC Oisterwijk Oysters is alleen toegestaan door de aangewezen beheerders van de betreffende accounts. Alleen zij kunnen via social media spreken namens de Oysters. Basisprincipes: • Spreek een n en de Oysters en verkondig geen meningen of opines, tenzij besproken met het bestuur. • Ver pre d een vertrou e jke n or t e over de Oysters en/of anderen. • M k t te ent d e een po t e kunnen orden u t e e d en e repen. • Doe een ter jke u tspraken over: - RFC Oisterwijk Oysters en belanghebbenden - Mede clubleden - Andere partners, andere verenigingen, (assistent)scheidsrechters • P t een eu en du euze ter jke rove edre ende tek ten en/o ee d n en. • Citeer of plaats alleen teksten en/of afbeeldingen van medespelers, andere spelers of belanghebbenden met hun uitdrukkelijke toestemming.

4. Sancties bij overtreding social-media protocol Bij overtreding van dit social media protocol kunnen, afhankelijk van de aard en ernst daarvan, sancties worden opgelegd. Hierbij gaat het om sancties als: o Waarschuwing; o Berisping; o Schorsing; o verwijdering van de vereniging. Sancties worden door het bestuur genomen, eventueel in overleg met de vertrouwenspersoon.

 

 

Sponsors

Abrex Oysters.jpg
logo Amelink Interieur.jpg
Kevin Reclame Oysters 40 x 20.jpg
bertbikeshopTEST.jpg
Ruby_s irish pup.jpg
Logo_Saman_cmyk_zwart-geel.jpg
Borghaerts_Logo.jpg
Dircken_PartnersT.jpg
grandoTEST.jpg
hoppenbrouwers techniek logo.jpg
haans_autoschadeTEST.jpg
horvers_glashandelTEST.jpg
Kroon logo.jpg
Meeuwis_site.jpg
RSFB.jpg
Zweerts.jpg
Dakaccent logo.jpg
cropped-logointents2020-1.jpg
BoekelNederlofNijhuis-logo-RGB.jpg
kelders.jpg
Fit Factory tbv logo website Oysters.jpg
Logo van Mossel.jpg
schoenmakers_klussen.jpg
Leeneman bord 20x40.jpg
JNV.jpg
TerHorstvanGeel.jpg
Bertens website logo.jpg
Koenen Chocolate.jpg
logo_sec.jpg
vuurkorfwinkel oysters.jpg
GBO.jpg
IRX Logo-01.jpg
kense.jpg
papa jim logo website oysters.jpg
Naamloos.jpg
logo 2.jpg
image.jpg
Appeldoorn van erven oysters.jpg
Zoetelief Mode.jpg
logo scratch repair tbv website oysters.jpg
logo Tuuci jpg.jpg
Capi Europe.jpg
dehairvrijdag.jpg
Logo Darwin-Liggend FC.jpg
vaniersel.jpg
Reinders.jpg
Wolfs.jpg
Oisterwijk Adventures website.jpg
De Groene 3Hoek.jpg
Oysters Scorebord 2.jpg
Walraven Sax logo.jpg
Brouwers website oysters.jpg
Basic Cleaning oysters.jpg
Logo RaKo-Printing.jpg
Jackruskus.jpg
medifit.jpg
Moonen website.jpg
ActieDent.jpg
De Essentie web Oysters.jpg
Taktor logo.jpg
TANKBEER_LOGO_RGB.jpg
vakgarage bressers logo.jpg
ROFA2.jpg
344_HYP_22010_JNV Reclamebord_Businessbord (40x20) 003.jpg
Clik.Fit oysters.jpg
Beekmans Oysters.jpg
Geonwater logo.jpg
JVR logo tbv website.jpg
jos-van-dartel-logo website - kopie.jpg
Pulskens Worstenbrood.jpg